Zoe-open-air-armchair-01-1400x800
Zoe-open-air-armchair-03-1400x800

Open air armchairs
Zoe open air 2020

Andrea Parisio

Zoe Open Air是扶手椅和小沙发的系列集合,以户外材料的巧妙组合为特色。这里的主角是聚丙烯绳,其灵感来自于用于划船的系泊绳,并由涂有油漆的铝制框架支撑. 四种颜色可供选择的颜色- Chalk, Petrol, Elephant 和 Black -使其简单易用. Zoe Open Air 的手工坐垫,有两种版本可供选择。