timothy-kuoio-modular-sofa-01-1400x800
Meridiani-timothy-modular-sofa-02_1400x800
Meridiani-timothy-modular-sofa-04_1400x800

组合式沙发
Timothy Kuoio 2017

Design Andrea Parisio

以优雅的比例,柔软的垫子和几何线条为特色的沙发模块单元通过精细的建筑细节进行点缀:侧板和鞍形皮革包覆的底座由双缝合计数和黄铜型材。

材质

注册 登入我们保留区域发现更多面料系列