ruben-wall-unit-02-1400x800
ruben-wall-unit-01-1400x800
ruben-wall-unit-03-1400x800
Meridiani-ruben-wall-unit-02_1400x800

储物柜和抽屉柜
Ruben 2017

Design Andrea Parisio

一系列以纯线条为特征的壁挂式模块化单元,结合多种饰面:敞开式隔间,抽屉和落叶门等可以呈现多种形式,分割性和包含性,进而配合木材,烤漆,铜和大理石面板非常具有灵活性和多样的组合性。